تحت گارانتی

کلیه محصولاتی که دارای برگ گارانتی شرکت ایده آل نگار خاور میانه باشند تا تاریخ مندرج بر روی ضمانت نامه دارای ضمانت می باشند که این گارانتی با ارسال سریال دستگاه به شماره 10009033 و گرفتن تاییدیه فعال میشود .

لازم به ذکر است که حداکثر بعد از گذشت 3 روز همکاران این مجموعه با شما تماس گرفته و نظر سنجی صورت خواهد گرفت .blogSideCat

SideBlogs

SideNotices