مخزن دار

لطفا هنگام استفاده از اتو نکات مهم و اساسی زیر را رعایت کنید:

 1. این دستگاه می تواند توسط کودکان هشت سال به بالا ، همچنین افراد کم توان جسمی، ذهنی و افراد کم تجربه و کم اطلاع مورد استفاده قرار گیرد مشروط بر آنکه تحت نظارت باشند و یا راهنمایی های لازم در ارتباط با استفاده ایمن از دستگاه، همچنین خطرات ناشی از آن به آنان ارائه شود.
 2. این دستگاه نباید در دسترس مستقیم کودکان ارائه شود.
 3. تمیز کاری و امور مربوط به نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان انجام شود مگر با نظارت کامل.
 4. اتو و سیم آن را از دسترس کودکان 8 سال دور نگه دارید.
 5. هنگامی که از اتو استفاده نمی کنید سیم آن نباید به پریز برق وصل باشد.
 6. قبل از اینکه آب داخل اتو بریزید دو شاخه آن را از پریز برق بیرون بیاورید.
 7. اتو باید هنگام استفده  چس از آن روی سطح صاف قرار گیرد.
 8. هنگامی که اتو را روی پاشنه آن قرار می دهید ، مطمئن شوید محلی که پاشنه روی آن فرار گرفته کاملا صاف باشد.
 9. در صورتی که اتو چکه می کند و نشانه مشهودی از آسیب در آن می بینید و آب نشت می کند از آن استفاده نکنید.
 10. هنگاه استفاده دهانه آبگیری نباید باز باشد.
 11. قبل از استفاده تمام روکش های محافط کفی اتو را بردارید.

هشدار:لمس کردن فلز داغ اتو ، آب داغ و بخار اتو موجب سوختگی می شود.

هشدار :برای پیشگیری از شوک الکتریکی اتو را در آب یا مایع فرو نبرید .

 

اجزاء اتو بخار:

 1. دکمه افزایش بخار (فقط در برخی مدل ها)
 2. ماشه شلیک بخار
 3. گردونه گرما(حرارت)
 4. کفی اتو
 5. چراغ نشانگر گرما(حرارت)
 6. بدنه اتو
 7. درپوش ورودی مخزن آب
 8. مخزن متحرک آب
 9. صفحه کلید
 10. مجموعه پایه
 11. شکاف جمع شدن سیم
 12. قلاب یا نگهدارنده سیم
 13. کلید مخزن بخار
 14. پیچ مخزن بخار
 15. در پوش مخزن بخار

                       blogSideCat

SideBlogs

SideNotices