اتو پرس

لطفا هنگام استفاده از اتو نکات مهم و اساسی زیر را رعایت کنید:

 1. 1-قبل از نخستین استفاده،کتابچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
 2. این اتو فقط برای استفاده در منطقه زندگی شما ساخته شده و در صورت استفاده به صورت دیگر ضمانت آن لغو خواهد شد.
 3. اتو را همیشه روی سطح صاف قرار دهید،آن را هرگز روی سطح خیس و گل آلود یا روی پله قرار ندهید.هنگام حرکت دادن دستگاه مطمئن شوید که اتو به صورت امن در محل قرارگاه خود جای گرفته و بست آن کاملا چفت شده است.
 4. قبل از وصل اتو به برق مطمئن شوید که برق شهر شما با ولتاژ روی پلاک دستگاه مطابقت دارد.
 5. برای ایمنی شخصی خودتان از پریز مجهز به سیم اتصال به زمین{Earth} استفاده کنید.
 6. هنگام بیرون آوردن سیم دستگاه از پریز فقط دوشاخه آن رابگیرید و سیم را نکشید.
 7. مطمئن شوید که سیم دستگاه با هیچ سطح داغ اتو تماس نداشته باشد.
 8. هنگامی که دست شما خیس یا مرطوب است،نه سیم دستگاه را به برق وصل کنید ونه آن را جدا کنید.
 9. هنگام کار با اتو چنانچه کودکان نزدیک دستگاه هستند قویاً مراقبت و مواظبت کنید.
 10. هنگامی که اتو به برق وصل است آن را ترک نکنید.
 11. هنگامی که اتو به برق وصل است یا درحال خنک شدن است آن را از دسترس کودکان زیر هشت سال دور نگهدارید.
 12. این دستگاه می تواند مورد استفاده کودکان بالای هشت سال یا ناتوانان جسمی و ذهنی مورد استفاده قرار گیرد در صورتی که زیر نظر یک نفر مربی باشند که بتواند خطرات آن را به آنها یادآوری نماید،اما کودکان نباید با دستگاه اتو بازی کنند. تمیز کاری و سرویس های نگهداری نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام شود.
 13. برای پیشگیری از اضافه بار انرژی نباید دستگاه دیگری به پریزی که اتو به آن وصل شده است متصل شود.
 14. چنانچه نیاز شد که اتصال فرعی دیگری نیز انجام شود باید سیم آن ده آمپرباشد. مطمئن شوید و مواظب باشید که هیچکس نتواند سیم اضافی را وصل یا قطع کند زیرا باید با سیم اتصال به زمین کاملاً وصل شود.
 15. اتو باید روی سطح صاف و مقاوم مورد استفاده قرار گیرد.
 16. فقط از آب سرد استفاده کنید.
 17. هنگام اتوکاری دست خود را بین صفحه بخار و صفحه گرما قرار ندهید.
 18. هرگز کل دستگاه یا قسمتی از دستگاه را داخل آب نکنید.
 19. هنگامی که دستگاه صدمه دیده یا نشت می کند یا سیم آنصدمه دیده از آن استفاده کنید. برای پیشگیری از هر نوع خطربرق گرفتگی اتو را اوراق نکنید و برای سرویس و تعمیر آن به نزدیک ترین مرکز خدمات ببرید.
 20. برای انجام هر نوع تعمیر، دستگاه را نزد مراکز خدمات پس از فروش معتبر و رسمی ببرید تا تعمیرات با استانداردهای مندرج در کتابچه راهنما انجام شود.
 21. انجام هر نوع تعمیر توسط تعمیرکاران غیر مجاز موجب لغو ضمانت دستگاه می شود.
 22. هنگام خراب شدن کامل هر دستگاه قبل از دور انداختن آن باید با قطع سیم برق، آن را کاملاً از مصرف خارج کرد.
 23. اتو باید روی سطح محکم و مقاوم در برابر گرما قرار گیرد.
 24. سطح داغ اتو را لمس نکنید.
 25. پس از اتمام اتو کاری اجازه دهید تا اتو کاملاً خنک شود و بدون آنکه آب را خالی کنید به صورت صاف در محل نگهداری قرار دهید.

 

                 بخار خروجی ژنراتور فوق العاده داغ است و می تواند موجب سوختگی عمیق می شود.

 

قطعات اصلی اتو پرس

 1. دکمه قفل ایمنی دستگاه
 2. چراغ ترموستات
 3. ترموستات انتخاب حرارت
 4. اتوی کوچک با افشانه
 5. صفحه حرارت
 6. صفحه نرم بخار اتو
 7. مخزن آب با کارتریج ضد رسوب داخل آن
 8. دسته باز و بسته کردن صفحه گرم اتو
 9. سیم برق
 10. محل قرار گرفتن اتوی اضافی
 11. دکمه افشانه
 12. افشانه
 13. اتوی کوچک
 14. لوله آب برای افشانه کردن
 15. کارتریج ضد رسوب نوعE
 16. بالشتک اتو پرس

 

میز اضافه شونده

قطعه اضافی که منوط به نوع مدل اتو است.blogSideCat

SideBlogs

SideNotices